For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન!, જુઓ તસવીરોમાં

|

આ કંઇ એવું છે જેમ કે કોઇ કાર્ટૂન મૂવી આપના ટીવીમાં ચાલી રહી હોય, જરા વિચારો જો આપના ઘરોમાં રાખવામાં આવેલો સામન કાર્ટૂન કેરેક્ટરોમાં ફેરવાઇ જાય તો શું થશે, આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે પોતાની એક આવી જ સીરીઝ રજૂ કરી છે જેમાં તેમણે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યું છે.

ગિલબર્ડ છેલ્લા 20 વર્ષથી ફ્રાંસના ટોલૂસી શહેરમાં રહી રહે છે. તેમની સાઇટમાં જઇને આપને એવી ઘણી તસવીરો મળી જશે જેમાં જિંદગીને એક નવા રૂપમાં ચિત્રિત કરવામાં આવ્યું છે અને દરેક સામાનની અંદર જાણે પ્રાણ ફૂંકી દીધા છે.

જો આપને વિશ્વાસ ના થતો હોત જાતે જ જોઇ લો...

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આપના ઘરમાં જ રહે છે આ બધા કાર્ટૂન કેરેક્ટર..

આર્ટિસ્ટ ગિલબર્ડ લીગ્રેડે ઘરોમાં પ્રયોગ થનારા સામાનને એક નવા રૂપમાં રજૂ કર્યો છે.

તસવીર સોર્સ: gilbert-legrand.com

English summary
Household Objects Transformed Into Cartoon Characters.
X
Desktop Bottom Promotion