બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

શરીરની સંભાળ

કેટલા સમયમાં કરાવવી જોઇએ હૅર રિમૂવલ ટ્રીટમેંટ ?
કેટલીક છોકરીઓને વૅક્સિંગથી એલર્જી હોય છે કે જેનાં કારણે તેમને શેવિંગ જ કરાવવું પડે છે. આ ઉપરાંત કેટલીક છોકરીઓ શેવિંગથી થતા સ્ક્રૅચથી બચવા માટે વૅક્સિંગ કરાવે છે. હવે વાત કરીએ થ્રેડિંગની. વાળ પર વણઇચ્છિત વાળને હટાવવા માટે સામાન્યતઃ થ્રેડિંગ કરાવવામાં આવે ...
How Frequent Should Women Schedule Their Hair Removal Plans