બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

બીમારી

વૈજ્ઞાનિકોએ HIV ઇન્ફેક્શનની જાણ માટેની નવી રીત શોધી, વાંચો આ રિપોર્ટ
સમગ્ર વિશ્વમાં એચઆઈવીનાં મરીજોની સંખ્યા ઝડપથી વધતી જ જઈ રહી છે. ખાસ તો આપણા દેશમાં આ બીમારીને લઈને લોકોમાં બહુ ઓછી જાગૃતિ છે અને આ જ કારણ છે કે દર વર્ષે આ લાઇલાજ બીમારીથી મરનારાઓની સંખ્યા વધી રહી છે. સમગ્ર દુનિયામાં ...
New Method Track Hiv Infection Developed