બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Body Care

ફાટેલા હોઠ માટે ઘરે જ બનાવો લિપ બામ
ખાસ કરીને બધાને ફાટેલા હોંઠોની સમસ્યા હેરાન કરે છે. ફાટેલા હોઠ દર્દ તો આપે જ છે સાથે જ તે તમારી ખૂબસૂરતીને પણ ઓછી કરે છે. લિપ કલર લગાવ્યા પછી પણ તેને છુપાવવા ઘણા મુશ્કેલ હોય છે. શુષ્ક અને ઠંડા મૌસમમાં ફાટેલા ...
How To Make Your Own Lip Balms