બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Women

શું યૌન સંબંધ બાંધ્યા બાદ પ્રાઇવેટ પાર્ટમાંથી આવે છે ગંદી દુર્ગંધ ?
જ્યારે બે લોકો બેડ પર હૉટ સેક્સ સેક્શનમાંથી પસાર થાય છે, ત્યાર બાદ પ્રાઇવેટ પાર્ટમાંથી એક જુદી જ ગંધ આવે છે કે જે નેચરલ વાત છે, પરંતુ તે ગંધ પર આપનું સીક્રેટ છુપાયેલું છે. જો આ ગંધ થોડાક દિવસો બાદ દુર્ગંધ ...
What Causes That Distinctive After Sex Smell

શું આપને પણ લાગે છે કે આપ પ્રેગ્નંટ છો, જ્યારે આપ નથી ! જાઓ એક વાર તબીબ પાસે તપાસ કરાવો...
જે મહિલાઓ ગર્ભ ધારણ કરવા વિશે પ્લાનિંગ કરી રહી છે, ઘણી વાર તેમની સાથે એવુ થાય છે કે તેમને આ વાતનો અહેસાસ થવા લાગે છે ...