બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Sleep

જો આપ પણ મોઢું ખોલીને ઊંઘો છો, તો વાંચો આ સમસ્યાથી બચવાની રીતો
પિપરમિંટ ઑયલ સૂતી વખતે નાક વડે શ્વાસ લેવાની સમસ્યામાંથી છુટકારો અપાવી શકે છે. પિપરમિંટની જેમ જ નીલગિરી પણ સૂતી વખતે મોઢાથી શ્વાસ લેવાની સમસ્યા દૂર કરે છે. વાષ્પ પણ અસરકારક છે. શું આપ સૂતી વખતે મોઢાથી શ્વાસ લો છો ? આ ...
Ways To Stop Mouth Breathing In Your Sleep