બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Puja

7 મી સપ્ટેમ્બરથી પિતૃપક્ષ, શ્રાદ્ધમાં ન દોહરાવો આ ભૂલો, જાણો
આ વખતે પિતૃપક્ષ 7મી સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહ્યાં છે અને હિન્દુ ધર્મમમાં પિતૃપક્ષને ખૂબ જ સન્માન સાથે પૂર્વજોને ખુશ કરવા માટે ઉજવવામાં આવે છે. પિતૃપક્ષનું હિન્દુ ધર્મમાં બહુ મહત્વ છે. એવી માન્યતા છે કે પિતૃપક્ષ દરમિયાન પોતાનાં પિતૃગણોનો શ્રાદ્ધ કરવાથી ઘરમાં ...
Avoid These Types Mistake During Pitru Paksha