બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

મહિલાઓ

સગર્ભાવસ્થામાં સફેદ પાણીનું સ્રાવ શું શિશું માટે ખતરનાક છે ?
પ્રેગ્નંસી દરમિયાન હૉર્મોનલ બૅલેંસમાં ઘણા બધા ચેંજિસ આવે છે. મહિલાઓના વજનથી લઈ તેમના ખાન-પાન સુધી બધુ જ બદલાઈ જાય છે. સગર્ભાવસ્તામાં મહિલાઓને દરરોજ કોઈને કોઈ સમસ્યા સામે ઝઝુમવું પડે છે. આ ઉપરાંત સગર્ભાવસ્થામાં એક એવી વસ્તુ છે કે જે મહિલાઓ સાથે ...
White Discharge During Pregancy