બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

પ્રેગ્નંસી ટિપ્સ

ગર્ભપાત રોકવા માટેનાં આયુર્વેદિક ઉપાયો
પોતાનાં બાળકનાં જન્મની ઉત્સુકતાથી પ્રતીક્ષા કરનાર માતા-પિતાને ગર્ભપાત બાદ બહુ વધુ લાગણીશીલ દુઃખ અને દુઃખાવો થાય છે. ગર્ભપાત ઘણા કારણોથી થઈ શકે છે. જોકે તેમનામાંથી કેટલાક કારણોને રોકી નથી શકાતા, પરંતુ જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન કરી કેટલાક કારણોને ટાળી શકાય છે. સ્વસ્થ સગર્ભાવસ્થાની ...
Ayurvedic Tips To Prevent Miscarriage