બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Disease

આ આદતોનાં કારણે જ ડૉક્ટર ક્યારેય નથી પડતા બીમાર
મોસમ બદલાતા જ ઘણા લોકો બહુ જલ્દીથી શરદી-સડેખમ કે વાયરલની ઝપટે આવી જાય છે અને પછી તરત ડૉક્ટર પાસે ભાગે છે. આવા સમયે લોકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે છીંક ખાતી વખતે કે ખાંસી ખાતા વખતે મોઢે અને નાક પર રૂમાલ ...
Ever Wondered Why Doctors Don T Fall Sick Here Goes The Answer