બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Disease

ટીવી અને કોમ્યૂટર છે તમારા મોટાપાનું કારણ, મોડે સુધી જોવાથી થાય છે આ ગંભીર સમસ્યાઓ
આજકાલના જમાનામાં મશીનોનો જમાનો છે એટલા માટે ઘણા પ્રકારે સાવધાન રહેવું જોઇએ. તમારી દિનચર્યા તમારી લાઇફ અને સ્વાસ્થમાં ઘણા પ્રકારે પ્રભાવ પાડે છે. તમારા ઘરમાં ટીવી તો જરૂર હશે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તમારા સ્વાસ્થ્યમાં ટીવી ઘણા પ્રકારે પ્રભાવ ...
The Harmful Health Effects Watching Television