બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

પ્રેગ્નંસી

બૅબી ડ્રૉપિંગ : સમજી જાવ કે હવે ક્યારેય પણ થઈ શકે છે લેબર પેઇન
જેવો જ સગર્ભાવસ્થાનો અંતિમ તબક્કો શરૂ થાય છે, તેની સાથે જ મહિલાઓ ડિલીવરીની ડેઇટ ગણવાનું શરૂ કરી દે છે. આ દરમિયાન એવા અનેક પ્રસંગો આવે છે કે જ્યારે લાગે છે કે લેબર કોઈ પણ સમયે શરૂ થઈ શકે છે. લેબર નજીક ...
Sign Baby Dropping Or Lightening