બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

જીંદગી

OMG! આ ત્રણ ગે પુરુષોએ કરી લીધા એકબીજા સાથે લગ્ન
જ્યાં એક બાજુ ગે લેસ્બિયન આ દુનિયામાં પોતાની જગ્યા બનાવવા માટે દરરોજ એક નવી ચુનોતીનો સામનો કરી રહ્યાં છે ત્યાં જ બીજા કેટલાંક દેશોમાં કેટલીક ગણી ગાંઠી જગ્યાએ જ્યાં સમલોંગિગ લગ્ન કાનૂની રીતે માન્ય છે. આજે અમે તમને એક એવા ગે ...
Omg Three Man Gay Marriage Is Legal Thing Colombia