બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Men

મહિલાઓને આકર્ષિત કરવા માટે પુરુષોએ આવી રીતે રાખવું જોઇએ પોતાનું ધ્યાન
બહુ મોડે-મોડે બ્યૂટી ઇંડસ્ટ્રીની વિચારસરણીમાં બદલાવ આવ્યો છે. અગાઉ માત્ર મહિલાઓ માટે જ સૌંદર્ય પ્રસાધનો બનાવવામાં આવતા હતાં, પરંતુ હવે માર્કેટમાં પુરુષો માટે પણ ઘણા સૌંદર્ય પ્રસાધનો છે. હવે ખાસ પુરુષો માટે પણ સ્કિન કૅર પ્રોડક્ટ્સ બનતા થયાં છે. મર્દોને પણ ...
Grooming Tips Men That Will Help Catch Women S Attention