બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Diet

હૅવી વર્કઆઉટ કરતા પહેલા જરૂર ખાવો આ 5 વસ્તુઓ
પોતાને ફિટ રાખવા માટે વર્કઆઉટ કરવું બહુ જરૂરી છે, પરંતુ વર્કઆઉટ દરમિયાન પણ આપે પોતાનાં ડાયેટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઇએ. જો આપ નરણે કોઠે વર્કઆઉટ કરવા જાઓ છો, તે ખોટી રીત છે અને તેનાંથી શરીરને ઘણા પ્રકારનાં નુકસાન થવા લાગે છે. ...
Snacks You Should Eat Before Heavy Workout