બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Cancer

આ 7 લક્ષણોથી કરો બ્લડ કૅંસરની ઓળખ
બ્લડ કૅંસર એક ગંભીર પ્રાણઘાતક બીમારી છે અને આખી દુનિયામાં તેનાં દર્દીઓની સંખ્યા વધતી જ જઈ રહી છે. તેનાંથી જોડાયેલી સૌથી પરેશાન કરનાર વાત એ છે કે મોટાભાગનાં દર્દીઓને શરુઆતમાં એ ખબર જ નથી પડતી કે તેઓ બ્લડ કૅંસરનો ભોગ બનીચુક્યાં ...
Signs Of Blood Cancer

Get breaking news alerts from Gujarati Boldsky