બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Baby

જો તમે પ્રેગ્નેન્સી પ્લાન કરી રહ્યા છો તો પોતાના પતિને પહેલાં આ વાતો જરૂર પૂછી લો!
આજે આપણે દરેક કામને પ્લાનિંગની સાથે કરવું પસંદ કરીએ છીએ. ચાહે તે નિર્ણય કેરિયર, લગ્ન કે પછી પરિવાર સાથે જોડાયેલો જ કેમ ના હોય. આપણે આવનાર જવાબદારીઓને માપીને પોતાની ક્ષમતા અનુસાર નિર્ણય લેવા ઈચ્છીએ છીએ. કેમકે હમણાં બન્ને માતા પિતા કામકાજી ...
Things To Talk About With Your Husband Before Baby Comes