બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

કરી રેસિપી

બંગાળી ડિશ : ચિંગરી માછેર મલાઈ કરી
શું આપને સી ફૂડ ગમે છે ? જો હા, તો આપને બંગાળી ડિશ ચિંગરી માછેર મલાઈ કરી ચોક્કસ ટ્રાય કરવી જોઇએ. શું આપને સી ફૂડ ગમે છે ? જો હા, તો આપને બંગાળી ડિશ ચિંગરી માછેર મલાઈ કરી ચોક્કસ ટ્રાય કરવી ...
How Make Chingri Macher Malai Curry

કેરલા સ્ટાઇલ મિક્સ વેજિટેબલ
કેરલામાં એક ખૂબ જ લોકપ્રિય સબ્જી બનાવવામાં આવે છે જેનું નામ અવિયલ હોય છે. તેમાં ઘણી બધી શાકભાજીઓ હોય છે, જેમાં નારિ...
Kerala Style Mixed Vegetable