બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

આરોગ્ય

આપનાં નવજાત શિશુ માટે ગાયનું દૂધ છે ખતરનાક, પિવડાવતા પહેલા જાણી લો આ વાતો...
ગાયના દૂધને એમ તો વરદાન ગણવામાં આવે છે, પરંતુ નવજાત શિશુઓ માટે તે ખૂબ નુકસાનકારક છે. એક વર્ષથી ઓછી વયનાં બાળકોને ગાયનું દૂધ ન પિવડાવવું જોઇએ. ગાયનું દૂધ આપવાથી તેમનાં શ્વસન અને પાચન તંત્રમાં રોગો થવાનો જોખમ વધી જાય છે. આ ...
Cow S Milk Is Dangerous Your Baby