બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

સૌંદર્ય

No-Shave November : વિંટરમાં હોમમેડ બીયર્ડ વૅક્સથી દાઢીને આપો ચમક
નવેમ્બરનો મહિનો એવો છે કે જ્યારે મોટાભાગે છોકરાઓ શેવિંગ ઍવૉઇડ કરે છે. તેથી નવેમ્બરને નો શેવ નવેમ્બર કહેવામાં આવે છે. આજ-કાલ માર્કેટમાં બીયર્ડની સંભાળ રાખવા માટે પણ ઘણા પ્રકારની પ્રોડક્ટ મળી રહી છે. ઘણા સૅલૂન વાળા દાઢીની સંભાળના નામે અનેક પ્રકારની ...
Diy How Make Homemade Beard Wax