બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

પ્રેમ

શું યૌન સંબંધ બાંધ્યા બાદ પ્રાઇવેટ પાર્ટમાંથી આવે છે ગંદી દુર્ગંધ ?
જ્યારે બે લોકો બેડ પર હૉટ સેક્સ સેક્શનમાંથી પસાર થાય છે, ત્યાર બાદ પ્રાઇવેટ પાર્ટમાંથી એક જુદી જ ગંધ આવે છે કે જે નેચરલ વાત છે, પરંતુ તે ગંધ પર આપનું સીક્રેટ છુપાયેલું છે. જો આ ગંધ થોડાક દિવસો બાદ દુર્ગંધ ...
What Causes That Distinctive After Sex Smell