બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Navratri Recipes

નારિયેળ પૂરણ પોલીની રેસિપી
 નારિયેળની પૂરણ પોલીનાં નામથી પ્રસિદ્ધ ખાઈ હોલ્ગી હકીકતમાં કર્ણાટકની પારંપરિક ડિશ છે કે જેને મુખ્યત્વે તહેવારોની સીઝનમાં બનાવવામાં આવે છે.પૂરણ પોલી અને બેલે ઓબાટૂ મહારાષ્ટ્રિયન મિઠાઈ. જો આ બંનેમાં કોઈ ફરક છે, તો તે છે માત્ર તેની અંદર ભરવામાં આવતા ફીલિંગનો.ગોડની ...
Puran Poli