બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

નવરાત્રિ રેસિપીસ

પનીર ખીર રેસિપી
પનીર ખીર એક સ્પેશિયલ સ્વીટ છે. તેને ઘણા રાજ્યોમાં પનીર પાયસમનાં નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મંગળ પ્રસંગોએ તેને બનાવવામાં આવે છે. તેને બનાવવા માટે પનીર, દૂધ, કંડેસ્ડ મિલ્ક અને ફ્રૅગ્નંસથી ભરેલી એલચી તથા ડ્રાય ફ્રૂટનો ઉપયોગ કરવામાં આવેછે. તેને યોગ્ય ...
Paneer Kheer