બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Hairstyle

લગ્ન માટે હૅર સ્ટાઇલની પસંદગી કરતી વખતે ધ્યાન રાખો આ બાબતો
લગ્નનાં ખાસદિવસે દુલ્હને સુંદર દેખાવા માટે અનેક બાબતો પર ધ્યાન આપવું પડે છે. કપડાં, મેક-અપ, મહેંદી, જ્વૅલરી અને ફુટ વૅર, આ તમામ વસ્તુઓ બહુ જરૂરી હોય છે. પરંતુ આપ પોતાની હૅર સ્ટાઇલને કેવી રીતે ભૂલી શકો છો. લગ્નનાં દિવસે આપે પોતાનો ...
Things Brides Should Keep Mind Before Finalising On Their Hairstyles