બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

ફેસપેક

મિક્સ ત્વચા માટે ૭ સરળ DIY ફેસ માસ્ક
જેમ કે નામથી જ ઓળખાઈ જાય છે કે મિક્સ ત્વચાથી તાત્પર્ય છે કે તૈલીય અને શુષ્ક ત્વચાનું મિશ્રણ. તેનો અર્થ છે કે આ પ્રકાની ત્વચાવાળી મહિલાઓના ચહેરાની ત્વચા શુષ્ક અને તૈલીય બન્ને હોય છે. વાસ્તવમાં મોટાભાગના કેશમાં ચહેરાની ટી જોનની ત્વચા ...
Super Easy 7 Diy Face Masks Combination Skin