બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Breastfeeding

શું ક્યારેય વિચાર્યું છે કે જો આપ બ્રેસ્ટફીડ નથી કરાવતા, તો દૂધ આખરે ક્યાં જાય છે ?
જો આપ સ્તનપાન નથી કરાવતા, તો આપનું દૂધ ઓછું થઈ જાય છે અને અંતે એવો સમય આવે છે કે જ્યારે દૂધ બનવાનું બંધ થઈ જાય છે ! શરુઆતનાં દિવસોમાં બાળક થયા બાદ દૂધનું સ્રાવ થઈ શકે છે, સ્તનમાં સોજો પણ આવી ...
If You Don T Breastfeed What Happens The Milk

Get breaking news alerts from Gujarati Boldsky