બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Veg Recipe

બર્ન્ટ ગાર્લિક ફ્રાયડ રાઇસ
આ તદ્દન સામાન્ય ફ્રાયડ રાઇસ જેવું જ બને છે, પરંતુ આ બર્ન્ટ ગાર્લિક ફ્રાયડ રાઇસમાં લસણને બહુ સેકવામાં આવે છે. તેનાથી તેનો સ્વાદ ખૂબ ટેસ્ટી થઈ જાય છે. જ્યારે પણ ઇંડો ચાઇનીઝ રેસિપીની વાત આવે છે, ત્યારે આપણે સૌપ્રથમ ફ્રાયડ રાઇસ ...
Burnt Garlic Fried Rice

સુક્તો (બંગાળી વ્યંજન)
સુક્તો એક ખૂબ જ ટેસ્ટી અને પરંપરાગત બંગાળી ડિશ છે કે જેમાં એક ચપટી ખાંડ સાથે ઢગલાબંધ શાકભાજીઓ અને એક કસદાર શાકભાજી...
Sukto Recipe