બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Skin Care

ત્વચા ધોવી હોય, તો ઉપયોગ કરવાનું ન ભૂલતા આ પાણી
સાદા પાણીથી ચહેરો ધોવાથી તેટલો વધારે ફાયદો નથી મળતો કે જેટલું આપણે વિચારીએ છીએ. નિષ્ણાતોનાં જણાવ્યા મુજબ જો આપ પોતાનો ચહેરો ધોવા અંગે સજાગ છે, તો ાપને દૈનિક સારસંભાળ કરવાની જરૂર છે. ચહેરાને યોગ્ય રીતે ધોવો ખૂબ જ મહત્વનો તબક્કો છે. ...
Different Types Of Water To Be Used On The Skin

વેક્સિંગ વર્જિનને પહેલી વખત બિકની વેક્સ કરાવતા રાખવું જોઈએ આ વાતોનું ધ્યાન
આ દિવસોમાં બિકની વેક્સનું ચલણ ખૂબ વધારે છે. જ્યારે તમે આ વિશે વિચારો છો તો ઘણી વખત લાગતુ હશે કે ફિમેલ્સ કંઈ રીતે આટલ...