બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Pregnancy Tips

ગર્ભાવસ્થાના સાતમા મહિનાનો ખોરાક- શું ખાવું અને શું ના ખાવું ?
ગર્ભાવસ્થાના ત્રીજા ટ્રાઈમિસ્ટરમાં તમારો આહાર આવનાર બાળકના સ્વાસ્થ્ય પર કેન્દ્રિત હોવો જોઇએ. તમારે એવો આહાર લેવો જોઈએ જેનાથી તમને દરરોજ ૪૫૦ અતિરિક્ત કેલેરિઝ મળે. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સીમિત માત્રામાં ખાઓ. એક વખતમાં વધુ ખાવાથી સારું છે કે આખા દિવસમાં ...
th Month Pregnancy Diet Which Foods To Eat And Avoid