બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Life

જો નખ પર અર્ધચંદ્ર દેખાય તો શું છે તેનો અર્થ?
હસ્તરેખા શાસ્ત્રથી માંડીને જ્યોતિષ વિજ્ઞાન સુધી એવી ઘણી વસ્તુઓ છે જેના પર આપણે વિશ્વાસ કરીએ છીએ. જેમ કે આપણા હાથમાં કેટલાક નિશાન જોવા મળે છે જેનું કોઇને કોઇ મહત્વ હોય છે. આ પ્રમાણે આપણા નખ પર અર્ધ ચંદ્રનું નિશાન મળી આવે ...
What Does The Half Moon Shape On Your Nails Mean

આ ૬ અજીબ રીતે કરો વજન ઓછો
ગરમી આવી ચૂકી છે. બધા જ ગરમ કપડા ફરીથી તિજોરીમાં બંધ થઈ ચૂક્યા છે. કેટલાક લોકોએ તો ફિટ દેખાવાના ચક્કરમાં જિમની મેમ્...
The 6 Most Bizarre Tricks Lose Weight