બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Diet

કીટો ડાયેટ: Weight Loss નો નવો મંત્ર
સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન તન્મય ભટ્ટે એક વર્ષમાં ૧૦૯ કિલો વજન ઓછો કર્યા પછી કીટોજેનિક ડાયેટ (Ketogenic diet) કેટલાક દિવસોથી ઘણી ચર્ચામાં છે. પરંતુ ઘણા લોકોને તેના વિશે જાણકારી નથી કે તે મોટાભાગે તે બાળકોને આપવામાં ઓ છે જેમને વાઈ કે એપલેપ્સી (epilepsy) ...
Benefits The Keto Diet