બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

Beauty Tips

ત્વચા ધોવી હોય, તો ઉપયોગ કરવાનું ન ભૂલતા આ પાણી
સાદા પાણીથી ચહેરો ધોવાથી તેટલો વધારે ફાયદો નથી મળતો કે જેટલું આપણે વિચારીએ છીએ. નિષ્ણાતોનાં જણાવ્યા મુજબ જો આપ પોતાનો ચહેરો ધોવા અંગે સજાગ છે, તો ાપને દૈનિક સારસંભાળ કરવાની જરૂર છે. ચહેરાને યોગ્ય રીતે ધોવો ખૂબ જ મહત્વનો તબક્કો છે. ...
Different Types Of Water To Be Used On The Skin