બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

હેલ્થ ટિપ્સ

શું તમે પણ ઈંડામાંગી જર્દી અલગ કરીને ખાઓ છો, તો તમે કરી રહ્યા છો મોટી ભૂલ!
આ દિવસોમાં ઈંડાનું સેવન, સામાન્ય આહાર બની ગયો છે અને કેટલાક દેશોમાં તેને શાકાહારી માનવામાં આવે છે. જેમકે આપણે બધાને જાણ છે કે ઈંડા ઘણા પૌષ્ટિક ગુણોથી ભરપૂર છે અને શરીરને ઘણો ફાયદો પહોંચાડે છે. પણ કેટલાક લોકો તેની અંદર નીકળનાર ...
Are Egg Yolks Good Or Bad Your Health