બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

સગર્ભાવસ્થા

માતાનાં પ્રેમની ઝપ્પી કરી શકે છે બાળકને તંદુરસ્ત
ઘણા પ્રકારના રિસર્ચથી જાણવા મળ્યું છે કે માતા દ્વારા બાળકને ગળે લગાડવાથી બાળકનાં આરોગ્ય માટે ઘણા ફાયદાઓ થાય છે. ઊષ્માપૂર્ણ રીતે કોઇકને ગળે લગાવવા કે હિન્દી ફિલ્મોની ભાષામાં વાત કરીએ, તો જાદૂની ઝપ્પીમાં સાચે જ ચામત્કારિક શક્તિ છે. તે તરત આપની ...
Magical Powers A Hug It Can Lead Your Baby S Good Health

જાણો શું હોય છે એગ ફ્રીઝિંગ ?
પરિવારને પ્રાથમિકતા આપનાર મહિલાઓ આજે કૅરિયરને પ્રથમ સ્થાને રાખી રહી છે. ફર્ટિલિટીમાં આવી રહેલી નવી ટેક્નિક્સ તે...