બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

મહિલા

આ 10 ઉપાયોથી મેળવો ગુપ્તાંગની ખંજવાળથી છુટકારો
બાળકને જન્મ આપવાની ઉંમરમાં મહિલાઓને મોટાભાગે એક સામાન્ય સંક્રમણનો સામનો કરવો પડે છે, આ સંક્રમણ છે ગુપ્તાંગોમાં ખંજવાળ. પુરુષોની તુલનામાં મહિલાઓમાં આ સમસ્યા વધારે હોય છે. સાફ સફાઈ રાખ્યા પછી પણ ઘણી મહિલાઓને ગુપ્તાંગોમાં ઈન્ફેક્શનની સમસ્યા થઈ જાય છે. જો તમે ...
These 10 Home Remedies Help Cure Genital Itching Quickly