બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

આહાર

ટૂથપિકનો ટાળો ઉપયોગ તેનાથી થાય છે આ નુકસાન
ઘણીવાર એવું બને છે કે આપણે જમીએ છી અને ખાવાનું દાંતની વચ્ચે ફસાઇ જાય છે. ફસાયેલા ખોરાકના ટુકડાને દૂર કરવા માટે આપણે ટૂથપિકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. પરંતુ શું ટૂથપિકનો ઉપયોગ યોગ્ય છે? આ તમારા દિમાગમાં આવતું હશે. પરંતુ જ્યારે દાંતની વચ્ચે ...
Reasons Why You Should Stop Using Toothpick Immediately It

કીટો ડાયેટ: Weight Loss નો નવો મંત્ર
સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન તન્મય ભટ્ટે એક વર્ષમાં ૧૦૯ કિલો વજન ઓછો કર્યા પછી કીટોજેનિક ડાયેટ (Ketogenic diet) કેટલાક દિવસોથી ઘણી ચ...