બોલ્ડસ્કાય   »  ગુજરાતી  »  ટોપિક

અજબ ગઝબ

OMG : મરેલી મહિલાને કબરમાંથી કાઢી કર્યું તેનું રેપ
તે મરી ચુકી હતી. કબરમાં દફન હતી, પરંતુ માનસિક રીતે વિક્ષિપ્ત લોકો માટે તે માત્ર એક દેહ હતી કે જે તેમની વાસના પૂર્ણ કરી શકતી હતી. તેથી કબ્રમાંથી શબ કાઢી આખી રીતા તેમણે તેનાં શરીર સાથે બળાત્કાર કર્યું પ્રસુતિ દરમિયાન તેનું ...
She Died During Labour But Rapists Got Her Out Of Her Grave And Raped

સ્વિડનમાં હાઈસ્કૂલ સ્ટુડંટ્સને ક્લાસ ઍટૅંડ કરવા માટે મળે છે દર મહિને 187 ડૉલર સ્ટડી ઍલાઉંસ
સ્વિડનની હાઈસ્કૂલ દર મહિને સ્ટુડંટ્સનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરાવવા માટે 187 ડૉલરનું સ્ટડી ઍલાઉંસ આપે છે. જાણો કેમ ? સ્વિડનન...
Sweden Pays High School Students 187 Per Month